Vanliga frågor och svar

Här finner du svar på vanliga frågor gällande studie- och yrkesvägledning.

Var kan jag hitta innehållet i kurserna som ges på Komvux?

De kurser som ges inom Komvux finner du på Skolverkets hemsida.

För kurser på grundläggande nivå söker du på Kursplaner för komvux på grundläggande nivå - Skolverket Länk till annan webbplats..

För kurser på gymnasial nivå söker du på Hitta ämnen och kurser för komvux gymnasial - Skolverket. Länk till annan webbplats.

Vem har rätt till CSN?

Studiemedel

Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 till och med hösten du fyller 60 år. Du kan själv göra din ansökan.

Läs mer på Csn.se - Studiemedel Länk till annan webbplats..

Studiestartsstöd

För dig som är arbetslös

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Du gör din ansökan tillsammans med en SYV. Här hittar du information om villkor, belopp, ansökan och studieförsäkran. Länk till annan webbplats.

Hur hittar jag olika yrken och utbildningar?

Du finner information om och vägar till olika yrken och utbildningar genom att kolla runt på till exempel dessa länkar:

Prata gärna med SYV efter att du tittat runt och läst på, så vägleder vi dig vidare.

Vad innebär en högskoleförberedande examen från Komvux?

En högskoleförberedande gymnasieexamen innebär att du har läst 2400 gymnasiepoäng där 2250 poäng måste vara godkänt betyg (E eller högre). Vissa kurser måste vara godkända och de är: Engelska 5 och 6, Matematik 1b eller 1c, Svenska 1, 2 och 3 (Svenska som andraspråk 1, 2 och 3). Dessutom måste gymnasie-/komvuxarbetet ha betyget E.

Det finns två studieområden: Samhällsvetenskap och humaniora eller Naturvetenskap och teknik. Det innebär att en högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux kan samlas ihop av kurser från flera program.

En högskoleförberedande examen inom Naturvetenskap och Teknik ska även innehålla betyg i följande kurser: Historia 1a1, Samhällskunskap 1b, Religionskunskap 1, Matematik 2 kurser och Naturkunskap 1b. Naturkunskap 1b kan ersättas av betyg i två av kurserna Fysik, Biologi och Kemi.

Övriga betyg som ingår i en högskoleförberedande examen inom Naturvetenskap-Teknik ska till övervägande delen vara satta på kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

En högskoleförberedande examen inom Samhällsvetenskap och Humaniora ska även innehålla betyg i följande kurser: Historia 1b, Samhällskunskap 1b, Religionskunskap 1, Matematik 1 b/c och Naturkunskap 1b. Naturkunskap 1b kan ersättas av betyg i två av kurserna Fysik, Biologi och Kemi.

Övriga betyg som ingår i en högskoleförberedande examen inom Samhällsvetenskap-Humaniora ska till övervägande delen vara satta på kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.

Vad innebär en yrkesexamen från Komvux?

En yrkesgymnasieexamen innebär att du har läst 2400 gymnasiepoäng där 2250 poäng måste vara godkänt betyg (E eller högre). Vissa kurser måste vara godkända och de är: Engelska 5, Matematik 1a, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1. Dessutom måste gymnasie-/komvuxarbetet ha betyget E.

En examen ska dessutom innehålla betyg i en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Universitet och högskola

För att kunna bli antagen till universitet/högskola måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar.

Att du har en högskoleförberedande gymnasieexamen ger grundläggande behörighet. Du kan också ha grundläggande behörighet genom en yrkesexamen. Även slutbetyg kan ge grundläggande behörighet.

Du kan läsa mer om vad som gäller för dig på Antagning.se - Dina betyg Länk till annan webbplats..

Du kan också få grundläggande behörighet genom ett nytt nationellt prov för grundläggande behörighet. Provet kommer att ges under en försöksverksamhet 2022–2023. Första provtillfället är 9 oktober 2022.

Du som inte slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande inom komvux och funderar på att läsa vidare, kan under perioden 2022–23 göra ett behörighetsprov för att styrka grundläggande behörighet. För att skriva provet ska du ha fyllt eller fylla 24 år under det kalenderår provet genomförs.

Provet mäter kompetenser som du skaffat dig genom arbete, studier eller annan verksamhet och som motsvarar de som en gymnasieexamen ger. Det handlar exempelvis om kunskaper i engelska, svenska och matematik. Därtill handlar det också om ett antal kognitiva kompetenser, till exempel vetenskapligt förhållningssätt och problemlösningsförmåga.

Läs mer om det nationella provet för grundläggande behörighet och hur du anmäler dig Länk till annan webbplats..

Yrkeshögskola

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Läs mer om grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Vad innebär särskild behörighet?

De flesta utbildningar kräver förutom en grundläggande behörighet dessutom särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.

Läs mer om särskild behörighet till universitet och högskola här Länk till annan webbplats..

Läs mer om särskild behörighet till yrkeshögskola här Länk till annan webbplats..

Vad betyder dessa begrepp: jämförelsetal, meritpoäng och meritvärde?

Universitet och högskola

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Jämförelsetalet är det totala värde som varje kurs och betyg ger när man räknar ut det. Till jämförelsetalet lägger man till eventuella meritpoäng som kan vara max 2.5 p och när detta är gjort har du fått ditt meritvärde som du konkurrerar med när du söker olika utbildningar. Jämförelsetalet kan vara högst 20.0, meritpoäng max 2.5 och högsta möjliga meritvärde kan därför vara max 22.5.

Hur räknar jag ut mitt jämförelsetal?

Universitet och högskola

Det finns länkar där man kan få sitt jämförelsetal uträknat, bland annat på Studentum.se - Räkna ut betyg Länk till annan webbplats.. Tänk på att meritpoängen inte är medräknad eftersom den är beroende av till vilken utbildning du söker och dess behörighetskrav.

Hur räknar jag mina meritpoäng?

Universitet och högskola

Du kan få räkna max 2.5 meritpoäng i moderna språk, engelska och matematik. Man kan få olika meritpoäng till olika utbildningar eftersom en kurs som är en behörighetskurs till en utbildning inte samtidigt kan ge meritpoäng.

Hur hittar jag vilka yrken som är bristyrken?

Vill du veta mer om arbetsmarknadens prognoser och var jobben finns vill vi tipsa om Arbetsförmedlingen.se - Hitta yrkesprognoser. Länk till annan webbplats.

Hur kan jag använda min utländska utbildning i Sverige?

Har du en gymnasie- eller högskoleutbildning från ett annat land kan du till exempel ansöka om att få en motsvarandebedömning av din utländska utbildning hos Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats.. Den kan du sedan använda för att söka jobb. Du får också reda på om du är behörig att söka till universitet.

Du kan både göra en generell motsvarandebedömning Länk till annan webbplats. och en indivduell motsvarandebedömning Länk till annan webbplats..

Du kan ansöka till universitet utan att först ha gjort en motsvarandebedömning.