Individuell studieplan

En individuell studieplan innehåller ditt mål med studierna, vilka kurser du ska läsa, start- och slutdatum samt antal poäng. Studieplanen gör du i din ansökan, du kan få stöd av en studie- och yrkesvägledare att upprätta den.

Poäng

Varje kurs har ett antal poäng. När du lägger ihop dina poäng och studietid ser du din studieomfattning.

Hur många kurser du måste läsa samtidigt för att uppnå en viss studietakt kan se olika ut, beroende på vilken kurs/kurser, studieform och upplägg du väljer.

Du måste läsa minst 50 % studietakt för att kunna söka studiestöd från CSN.

Poäng per vecka och motsvarande studietakt.

Poäng

Studietakt i procent

20 poäng

100 %

15 - 19 poäng

75 %

10 - 14 poäng

50 %

5 poäng

25 %

Kursplanering

En kursplanering är en detaljerad plan för varje kurs. Den gör du tillsammans med läraren. Då bestäms hur dina studier ska läggas upp för att du ska nå målen inom kurstiden. Det är mycket viktigt att du följer planeringen.

Att vara aktiv i en kurs

För att du ska klara av dina studier är det viktigt att du deltar i den omfattning som du och din lärare har kommit överens om. Det innebär närvaro i aktiviteter som laborationer, muntliga framställningar och prov. Det finns ett starkt samband mellan hög närvaro och att uppnå kursmålen, så därför uppmanar vi dig att delta i de lektioner som erbjuds.

Meddela din lärare om du inte kan närvara på en lektion som du planerat med din lärare via e-post eller telefon.

Avbrott vid inaktivitet

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) betraktas det som ett kursavbrott och du blir automatiskt avstängd från kursen.

Vad händer om jag inte blir klar med min kurs i tid?

Om du inte är färdig med en kurs innan slutdatumet vänder du dig i första hand till din lärare i kursen. Beroende på hur mycket som är kvar i kursen kan man få en tidsbegränsad förlängning eller så kan du behöva söka om kursen till nästa kursstart. Förlängningar beslutas av rektor.

Tänk även på att alla ändringar, exempelvis förlängning av kurs, ej klarad kurs, eller avbruten kurs kan påverka din ersättning eller möjlighet till ny ersättning. Det är viktigt att du kollar upp hur ändringen från studieplanen kommer att påverka dig.

Här ansöker du om förändring/förlängning av dina studier.

Studieplan mot ditt mål

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren kan du lägga upp en studieplan som utgår ifrån ditt mål.

Är det första gången du besöker studie- och yrkesvägledare ska du ta med dig alla dina betygsdokument eftersom det underlättar studieplaneringen.

Har du en gymnasie- eller högskoleutbildning från ett annat land kan du ansöka om att få en motsvarandebedömning av din utländska utbildning hos Universitets- och högskolerådet, UHR Länk till annan webbplats.. Har du en bedömning är det bra om du tar med dig bedömningen när du träffar studie- och yrkesvägledare.