Validering

Validering är en strukturerad bedömning av en persons kompetenser och kunskaper. Det gäller både kunskaper som personen har skaffat sig genom studier, i arbetslivet, föreningslivet eller i vardagen.

Kunskaperna bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får personen ett intyg eller betyg som göra kunskaperna blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Personen kan också få rekommendationer om vad den kan behöva komplettera sina kompetenser med för att snabbare kunna söka studier eller jobb.

En validering kan ta allt ifrån några dagar upp till några veckor och genomförs av yrkesbedömare.

Branschvisa valideringar

En person kan i en validering få visa yrkeskunskaper för ett specifikt yrke. Bedömaren avgör om personer uppfyller kunskapskraven för yrket och kan sedan skriva ett intyg, betyg eller certifikat. Det kan sedan användas när personer söker jobb eller studier.

Om personen inte uppfyller alla krav får den ett utlåtande och ett intyg på det du uppfyller och rekommendationer om vad den kan behöva komplettera med.

Vill du validera?

Vill du validera dina kunskaper?
Kontakta då en studie och yrkesvägledare (SYV) på vuxenutbildningen. Berätta vad du vill validera så hjälper de dig vidare.

Kontakta SYV