Sjöman inriktning däck eller maskin

Ett fartyg på havet.

Snart får du möjlighet att utbilda dig till en framtid ombord på fartyg, som sjöman med inriktning däck eller maskin.

Till dig som sökt yrkesvuxutbildningen 2024

Tyvärr kommer inte sjöfartsutbildningen inom yrkesvuxutbildningen i Härnösand starta som tänkt i augusti 2024. Vi hänvisar istället intresserade till Öckerö Länk till annan webbplats..

Om du sökt yrkesvuxutbildningen i Härnösand kommer du att kontaktas inom kort.

Vid frågor kontakta studie-och yrkesvägledare på syv@harnosand.se

Preliminär start för utbildningen är hösten 2025. Mer information om utbildningen och ansökan kommer senare.

Om utbildningen

Att arbeta till sjöss innebär att ständigt vara på väg någonstans, att få se världen och samtidigt vara nära naturen och elementen. Sjöfarten är livsviktig för att hela samhället ska fungera, för att varor och människor ska kunna nå fram på ett hållbart sätt. Ett arbete inom sjöfarten har helt enkelt många fördelar.

Utbildningen ger dig de behörigheter som krävs för att arbeta ombord i sjöfarten, antingen på däck som lättmatros eller i maskin som vaktgående maskinpersonal.

Vill du läsa mer om hur det är att arbeta till sjöss? Gå in på satsapåsjofart.se Länk till annan webbplats.

Upplägg

Utbildningen är på 40 veckor och innehåller både praktik (APL) ombord på fartyg och teori på plats på respektive ort, med inslag av distansundervisning. Du väljer själv vilken inriktning du vill söka, antingen mot arbete på däck, som lättmatros eller i maskin, som vaktgående maskinpersonal. Du anger inriktning redan vid ansökningstillfället.

Inriktning däck

Om du väljer inriktning mot däck så kommer du att jobba på bryggan (styrhytt) som utkik, med surrning och övervakning av last, förtöjningar och löpande fartygsunderhåll. Du arbetar antingen dagtid eller så går du vakt.

Efter avslutade studier kan du hos Transportstyrelsen söka ut behörigheten Lättmatros.

Inriktning maskin

Om du väljer inriktning maskin så kommer du huvudsakligen att arbeta i fartygets maskinrum, med övervakning, service och underhåll, felsökning med mera. I maskin arbetar du oftast dagtid, men det förekommer att du går vakt även här.

Efter avslutade studier kan du hos Transportstyrelsen söka ut behörigheten Vaktgående maskinpersonal.

Utbildningsinnehåll

 • Grundläggande säkerhet
 • El- och verkstadsteknik
 • Däcktjänst 1 & 2 – om du valt däck som inriktning
 • Maskintjänst 1 & 2 – om du valt maskin som inriktning
 • Säkerhet och miljö
 • Lasthantering och passagerarsäkerhet
 • APL – Under utbildningen kommer du göra praktik på Transportstyrelsens godkända fartyg under 60 dagar uppdelat på två perioder. Därutöver kommer du att göra minst 100 timmar ombord på skolans skolfartyg Polstjärnan.

Certifikat

Under utbildningen kommer du att få följande certifikat:

 • Grundläggande säkerhet (Basic Safety)
 • Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB)
 • Tankerman

Medicinska krav

För att du ska kunna gå utbildningen måste du klara de medicinska krav som ställs för att få läkarintyg för sjöfolk. Det innebär bland annat minimikrav på synskärpa och att du måste ha ett fullgott färgseende.

Läs mer på Transportstyrelsen Länk till annan webbplats..

Antagningskrav

För att ansöka gäller att du fyllt 20 år och har gått klart grundskolan.

För att bli kunna söka ut din behörighet efter utbildningen krävs att du har minst godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5. De här kurserna ingår inte i utbildningen och vi ser gärna att du har godkänt i kurserna innan du börjar utbildningen. Behörigheten söker du hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning.

Krav på svenskt medborgarskap samt ett svenskt pass som är giltigt under hela utbildningen. Kopia på passet bifogas i ansökan.

Utbildningen är tillgänglig även om du inte tillhör Härnösands kommun. Kontakta yrkesvuxutbildningen i din hemkommun vid funderingar.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan kommer att genomföra personliga intervjuer med de sökande. Skolan gör sedan ett urval utifrån bland annat motivation och intresse för att studera.

Kurslitteratur och kostnader

Kurslitteratur

Grundläggande kurslitteratur kommer mestadels finnas tillgängligt digitalt utan kostnad.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri, men du står för övrig litteratur, dator (med kamera och mikrofon) samt material som till exempel arbetskläder.

Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen) och Sjöfartsbok är ett krav för att gå utbildningen. Dessa bekostas av den studerande.

Studiemedel

Utbildningen ger dig möjligheter att söka studiemedel hos CSN Länk till annan webbplats..

Övrig information

Boende

I utbildningen ingår inte boende, det behöver du ordna själv.

Tips på boende:

Utbildningsstart och ansökningsperiod för sjöman.

Utbildningsstart

Ansökningsperiod

Preliminärt hösten 2025, mer information kommer

Ej fastställd ännu, mer information kommer