Parkering

""

Härnösands kommun kan erbjuda cirka 620 parkeringsplatser i centralorten. Det är Samhällsförvaltningen som har ansvaret för parkeringsplatser och parkeringsövervakning på kommunens vägar, gator och mark.

Det finns även privata markägare som erbjuder p-platser i centrum – både avgiftsbelagda och avgiftsfria.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringsplatser i centrala Härnösand

Välkommen till Härnösand!

Här är en karta över några av de större parkeringsytorna i centrala Härnösand. På de kommunala parkeringarna är det gratis att parkera med p-skiva. Hur lång tid du får stå varierar mellan de olika parkeringarna. På privata parkeringsytor kan andra villkor gälla.

OBS att vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i kartan. Det är alltid vägmärkena på platsen som gäller.

Karta över en stad med flera olika ytor markerade med röttFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Laddning av elfordon

Det är enkelt att köra elbil i Härnösand. Du hittar laddplatser på många platser i kommunen. Observera att vissa parkeringsplatser endast är till för laddning av elfordon.

Här hittar du en karta över befintliga laddstationer i Sverige och i Härnösand
Länk till annan webbplats.

Regler för parkering

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen finns även möjlighet att besluta om lokala bestämmelser, så kallade lokala trafikföreskrifter. I Härnösand finns cirka 200 permanenta lokala trafikföreskrifter bland annat datumparkering.

Här hittar du alla kommunens trafikföreskrifter. Länk till annan webbplats.

Har du funderingar kring parkering och parkeringsregler kan du läsa om generella parkeringsbestämmelser i skriften "Stanna och parkera" utgiven av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens skrift Stanna och parkera Länk till annan webbplats.

Datumparkering

Karta pendlarparkering

Detta gäller:
I Härnösands tätort gäller datumparkering under perioden 1 oktober-31 maj. Alltså ingen datumparkering under sommarperioden.

Datumparkeringen gäller klockan 02.00-09.00 varje natt – en så kallad områdesbestämmelse. Det innebär att det inte är skyltat på varje gata där datumparkering gäller utan det skyltas bara vid infartsvägarna.

Varför har kommunen datumparkering?
Genom datumparkeringen så är alltid en sida av gatan fri varje natt och det underlättar för vårt arbete med vägunderhållet och snöröjningen.

På vilken sida ska jag parkera?
Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sida av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sida av gatan med udda husnummer på dagar med udda datum.

Till exempel:
om du parkerar på kvällen den första mars ska du ställa dig på den sida av gatan som har udda husnummer, för när datumparkeringen börjar gälla klockan 02.00 den 2 mars, är det inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.

Här hittar du den lokala trafikföreskrift där datumparkering antagits. Länk till annan webbplats.

Områdesbestämmelser

Inom tätorter är det vanligt att kommunerna inför så kallade områdesbestämmelser. Det är en generell bestämmelse som gäller inom ett visst område.

I centrala Härnösand så har vi två områdesbestämmelser:
datumparkering och generellt parkeringsförbud.

Datumparkering - Gäller varje dygn mellan klockan 02.00 – 09.00.
Mer information finns under rubriken Datumparkering här ovan.

Generellt parkeringsförbud
Det innebär att det råder totalt parkeringsförbud, om det inte finns vägmärken (skyltar) som säger något annat på en viss del av en gata eller ett visst område. I Härnösand råder generellt parkeringsförbud i den zon som kartan visar nedan.

Karta pendlarparkering

Parkeringsskiva

Det är gratis att parkera på kommunala parkeringsplatser i Härnösand, men du måste ha en parkeringsskiva.

Observera att du inte behöver använda en P-skiva från Härnösands kommun utan vilken som helst går bra. I vissa fordon finns till exempel en P-skiva klistrad på insidan av framrutan som får användas. Den P-skiva som du har från Härnösand kan du använda i hela Sverige och delvis även i övriga europeiska länder.

Var kan du hämta parkeringsskiva?
Parkeringsskivan är gratis och finns att få på flera affärer och hotell runt om i centrala Härnösand. Privatpersoner som behöver enstaka P-skivor hämtar enklast ut dem på:

Technichus, Storgatan 11
Servicecenter, Sambiblioteket, Universitetsbacken 3.

Näringsidkare som delar ut P-skivor och behöver fler är välkomna att kontakta Servicecenter på Sambiblioteket.

Regler och bestämmelser för P-skivan

 • Fordonets ankomsttid ska avrundas till närmast följande hel eller halvtimme, och anges vid pilen.
 • Om ankomst sker före den tidsbegränsning som anges på parkeringsskylt, ställs skivan in på det klockslag då tidsbegränsning börjar, till exempel klockan 09.00.
 • P-skivans inställning för fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
 • P-skivan ska placeras framtill i vindrutan väl synlig och läsbar utifrån. För fordon där en sådan placering inte är möjlig ska p-skivan istället placeras på lämplig plats på fordonet.
 • Endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Frågor och svar:

Hur vet jag om P-skiva ska användas?
- Det framgår med en tilläggsskylt under P-skylten.

Måste alla fordon använda P-skiva?
- Ja, om det är ett motordrivet fordon som står på en P-plats där P-skiva ska användas. Även mopeder och motorcyklar måste använda den. Det finns lite olika tekniska lösningar för hur man kan fästa P-skivan på sådana fordon – kolla med din MC/moped-handlare.

Cykelparkering

Cykel är ett bra transportmedel i Härnösand. Vi har en tydlig ambition att hela tiden utveckla möjligheten att cykla bland annat genom att anlägga nya gång- och cykelbanor.

För att underlätta möjligheten att arbets- och skolpendla med cykel har vi också byggt flera cykelparkeringar med väderskydd i anslutning till arbetsplatser och vid bytespunkter till tåg och buss.

Pendlarparkering

Härnösand erbjuder kostnadsfria pendlarparkeringar på västra sidan om järnvägsspåren vid Härnösand central. Infarten till parkeringen är från Kaptensgatan.

Här kan du som reser med tåg eller buss ställa bilen i upp till sju dygn i följd. Här finns även motorvärmare som du kan använda under tiden.

För de resenärer som cyklar har vi självklart en cykelparkering med väderskydd.

Karta pendlarparkering

Parkering för husbil och husvagn

Behöver du parkera?

Om du behöver parkera ditt campingfordon under några timmar för att uppleva vår trevliga stad – då är du välkommen att använda de parkeringsområden som finns.

Behöver du övernatta?

På Nattviksgatan har kommunen sex ställplatser med el och servicehus. Ladda ner appen go marina och leta upp Nattvikens ställplatser för att betala. Kontakt för ställplatserna är Härnösand golf och glass 0611-34 82 78.

Karta med ställplatser för husbil

Övriga ställplatser och campingplatser i kommunen hittar du på mittharnosand.se Länk till annan webbplats. under Äta och bo Länk till annan webbplats.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen i Härnösands kommun är utlagd på entreprenad och för närvarande är det Aimo Park som har uppdraget att övervaka parkeringar på kommunens mark.

Det som vi i vanligt tal kallar för ”parkeringsböter” heter i lagstiftningen felparkeringsavgift. Det finns två nivåer på felparkeringsavgift i Härnösands kommun, 800 kronor och 1300 kronor, beroende av vilken typ av felparkering det gäller. Uppdraget är inte provisionsbaserat, utan enligt fast avtal. Alla intäkter från övervakningen går till Transportsstyrelsen som därefter gör en utbetalning till Härnösands kommun.

Det är inte bara kommunens parkeringsövervakare som har rätt att utfärda felparkeringsavgift utan det har även Polisen.

Övervakning på annan mark
På privat mark och på kvartersmark kan det också ske parkeringsövervakning på uppdrag av fastighetsägaren med hjälp av anlitade bolag. Det heter då kontrollavgift och styrs av lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Bestrida olika p-böter
Felparkeringsavgift: Har du fått en felparkeringsavgift som du anser vara fel så är det till Polisen du ska vända dig. Det framgår på felparkeringsavgiften vart du ska vända dig. Kommunen har ingen möjlighet att ta bort en utfärdad felparkeringsavgift.

Kom ihåg – även om du anser felparkeringsavgiften felaktig så måste du ändå betala den. Om du får rätt så kommer Transportsstyrelsen att återbetala pengarna till dig.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att bestrida en felparkeringsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollavgift: Har du fått en kontrollavgift som du anser vara fel så framgår det på ”böteslappen” vart du ska vända dig för att bestrida den.

Lagstiftning

Trafikförordningen Länk till annan webbplats.

Lagen om felparkeringsavgift Länk till annan webbplats.

Lagen om kommunal parkeringsövervakning Länk till annan webbplats.

Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering Länk till annan webbplats.

Flytt av fordon

Fordon som är felaktigt uppställda och stör ordningen och säkerheten i trafiken får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av kommunen, Trafikverket eller Polisen, beroende på var de står.

Ser du ett fordon som är uppenbart felparkerat, farligt placerat eller om du upptäcker ett fordonsvrak, kontakta samhällsförvaltningen på samhallsforvaltningen@harnosand.se

Trafikverket ansvarar för att flytta fordon på statliga vägar.

Fordon som står på privat mark

En privat markägare kan begära att få ett fordon flyttat från sin mark genom att ansöka hos kommunen.
Står fordonet trafikfarligt och utgör en fara, kontakta polisen.

Så här gör du:

Glöm inte att bifoga bilder och dokumentation på att du försökt nå ägaren.

Viktigt att veta:

 • Får du inte kontakt med fordonsägaren får fordonet inte flyttas förrän en månad efter första försöket att nå ägaren.
 • Får du kontakt med ägaren kan fordonet flyttas efter sju dygn.
 • Är marken reglerad enligt Lagen om kontrollavgift får fordonet flyttas efter sju dygn.
 • Markägaren faktureras kostnaderna för flytt och uppställningskostnad och får själv kräva betalning av fordonsägaren.
 • Om fordonet är ett fordonsvrak, se information om hanteringen av fordonsvrak nedan.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha litet eller inget värde kallas fordonsvrak. Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och skrotas snarast möjligt.

Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från privat område.

Rapportera ett fordonsvrak på allmän plats till: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Står fordonsvraket på privat mark, ansök om Begäran om flyttning av fordon.

Frågor och svar om parkeringar i stadskärnan

Just nu finns det många frågor och funderingar kring parkeringar i stadskärnan. Här är svar på några av de vanligaste frågorna.

När händer det någonting med parkeringarna i stadskärnan?

Under tiden januari 2024-juni 2026 pågår arbetet med att byta ut Nybron, ett jobb som måste göras eftersom den nuvarande bron är på väg att nå sin tekniska livslängd.

Entreprenören kommer under den tiden att behöva använda bland annat parkeringsytor för upplag, maskiner och arbetsbodar i anslutning till bron. Hur många och stora ytor som entreprenören behöver kan variera under projekttiden.

För aktuell information, följ projektet på harnosand.se/nybron

Vilka parkeringar berörs när Nybron ska bytas ut?

Exakt vilka ytor och parkeringar är inte klart, men Nybrokajen (den så kallade Bolagsbryggan), parkeringen närmast Skeppet på Skeppsbron och parkeringen närmast bron på Kronholmen är aktuella.

När brobygget är klart är ytorna potentiellt tillgängliga för parkering igen, men hur de ska användas i framtiden avgörs av en kommande parkeringsutredning och framtida projekt.

Var ska bilister parkera under tiden som Nybron byggs om?

Det pågår ett arbete med att ta fram ersättningsparkeringar. Målet är att det inte ska bli färre parkeringar, däremot kommer en del av dem att ligga lite längre bort från centrum än de som försvinner.

Var ska besökare till stadskärnan parkera i framtiden?

Det får den kommande parkeringsutredningen visa.

Vad ska hända med parkeringarna längs Skeppsbron?

Parkeringen på Bolagsbryggan och parkeringen närmast Skeppet på Skeppsbron kommer att behövas av entreprenören under tiden som den nya Nybron byggs. I det planprogram som tagits fram för Skeppsbron föreslås de ytorna i framtiden användas till annat än parkeringar. Det betyder inte att det är slutgiltigt beslutat och helt klart att det blir så.

Läs mer om projektet Skeppsbron Länk till annan webbplats.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är en framtidsvision för ett större område. Planprogrammet ska vara vägledande för den framtida planeringen, men är inte en slutgiltig plan. När Skeppsbron ska renoveras kommer det att tas fram detaljplaner för olika delar av kajstråket där de definitiva detaljerna för varje del slås fast, till exempel vad ytan ska användas till, hur stora och höga eventuella byggnader får vara och var vägar, parkeringar och gång- och cykelvägar ska ligga.

Läs mer om Planprogram Skeppsbron

När kommer det att hända något med Skeppsbron?

Planen är att Skeppsbron ska renoveras under åren 2027-2029. Ett eventuellt undantag är Nybrokajen (den så kallade Bolagsbryggan) som kan göras om i ett tidigare skede för att det är mer kostnadseffektivt att göra det i anslutning till arbetena på Nybron och Nybrogatan.

Vilka har blivit inbjudna till samråd om planprogrammet för Skeppsbron?

Det har hållits många dialoger sedan arbetet med planprogrammet började 2021. Sommaren 2021 kunde vem som helst tycka till, dels i en öppen enkät på harnosand.se, dels under två dagar när representanter för samhällsförvaltningen fanns på Nybrokajen. Utöver det har dialoger hållits med olika målgrupper, till exempel barn, äldre och personer med funktionshinder.

Våren 2023 var förslaget ute på ett så kallat samråd. Då kunde vem som helst tycka till om förslaget och över 100 yttranden kom in. Utifrån synpunkterna togs ett slutligt förslag fram som sedan antogs av Samhällsnämnden.

Vad har kommit fram i dialoger och samråd?

De viktigaste önskemålen som har kommit fram i dialogerna är:

 • Mer grönska, blomster och parkmiljöer och mindre asfalt.
 • Skapa fler målpunkter, aktiviteter och mötesplatser i området, som fungerar året runt.
 • Ordna nödvändig och hållbar infrastruktur för gående, cyklister, bilister och båttrafikanter.
 • Omfattningen och placeringen av havsnära parkeringsplatser behöver ses över.

I samrådet kom det in många synpunkter om att det uppstår problem om parkeringar försvinner.

Det ska göras en parkeringsutredning. Vad ska utredningen titta på?

Utredningen ska ta ett helhetsgrepp på parkeringsläget i stadskärnan och analysera behovet av antalet parkeringar, parkeringarnas placering och vilka parkeringsvillkor (parkeringstid, ev. avgift etc) som ska gälla. Utredningen ska ta hänsyn till att antalet invånare väntas öka i Härnösand i enlighet med kommunens tillväxtstrategi där målet är 30 000 invånare år 2040. I utredningen ska även ingå en workshop med de större fastighetsägarna i Härnösand.

Utredningen väntas vara klar hösten 2024.

Vem ska göra den externa parkeringsutredningen?

Den ska göras av en oberoende part. Vilket företag som får göra utredningen avgörs genom en upphandling. Alla företag som är intresserade får lämna anbud. Viktiga krav är att företaget har hög kompetens inom trafikplanering, centrumhandel och processledning.

Det ska också göras en utredning om parkeringsavgifter. Vad är det för skillnad på utredningarna?

Utredningen om parkeringsavgifter ska titta mer konkret på fördelar och nackdelar med att införa p-avgifter och vara ett komplement till den större utredningen. Utredningen om p-avgifter ska göras internt, av samhällsförvaltningen, och ska vara klar i mars 2024.

Varför har planprogrammet för Skeppsbron antagits innan parkeringsutredningen är gjord?

Parkeringsutredningen ska analysera parkeringsmöjligheterna i hela stadskärnan där Skeppsbron är en av delarna. Planprogrammet är dessutom inget bindande dokument utan endast vägledande och majoriteten i samhällsnämnden ansåg därför att planprogrammet kunde antas. Om parkeringsutredningen visar att parkeringsbehoven inte går ihop med tankarna i planprogrammet går det att ändra planprogrammet i ett nytt politiskt beslut.

Vilka fick komma på samhällsnämndens möte?

Endast politikerna i samhällsnämnden och de tjänstepersoner som presenterar ärendena. Som kommuninvånare kan du däremot inför ett möte så klart ta kontakt med olika politiker och lyfta frågor som engagerar dig.

Nu ska förslaget till planprogram gå vidare till kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens möten är inte heller öppna. Däremot är alla välkomna att besöka kommunfullmäktiges möte och lyssna på debatten.

Varför har ingen pratat med oss som driver verksamhet i stadskärnan?

Tyvärr har vi inte haft några dialoger som har varit direkt riktade till näringslivet i området. Det ska vi se till att ha i kommande arbeten.

Däremot har alla haft flera möjligheter att tycka till under processens gång, till exempel via en öppen enkät på harnosand.se och en öppen dialog på Nybrokajen under två dagar. Det har också varit information om planprogrammet vid flera företagsfrukostar.

Hur ser tidsplanen ut för alla saker som ska hända i stadskärnan?

Så här ser en preliminär tidslinje ut.

En illustration som visar en tidslinje där fyra olika projekt är utplacerade