Ansökan från Hilma Svedboms fond

Hilma Svedboms fond syftar till att hjälpa personer som på grund av sjukdom fått försämrad ekonomi eller personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder har extra kostnader. Fondmedel kan delas ut till personer som är bosatta inom Härnösands kommun.

Fondmedel kan delas ut för dessa ändamål:

  • Kostnad för eftervård
  • Kostnader för ortopediska hjälpmedel och andra hjälpmedel, ej tandproteser och vanliga glasögon
  • Kostnad för konvalescentvård och rekreationsresor

Exempel på bidrag som kan ges

  • Rehabiliteringsvistelser, exempelvis hälsohem och anläggningar för olika sjukdomar
  • Rekreationsresor
  • Hjälpmedel som inte är bidragsberättigade
  • Datautrustning
  • Terapimaterial
  • Fordon

Ansökan
Det är Socialnämnden som beslutar om utdelning från Härnösands sociala samfond. Beslut om utdelning sker vid två tillfällen per år.

Vi behöver din ansökan senast den 31 mars eller 30 september. Skicka ansökan till följande adress:

Socialförvaltningen
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Kontakt för mer information
Administratör/Handläggare, Socialförvaltningen
Telefon: 0611 - 34 80 00