Ansökan från sociala samfonden

Härnösands sociala samfond syftar till att hjälpa barn, ungdomar, äldre, funktionshindrade samt långvarigt sjuka eller andra behövande. Fondmedel kan delas ut till enskilda personer som är bosatta inom Härnösands kommun.

Fondmedel kan delas ut för dessa ändamål:

  • Främja barn- och ungdomsvård
  • Stödja äldre, handikappade och långvarigt sjuka eller andra behövande
  • Särskilda arrangemang och verksamheter för barn, ungdomar och pensionärer

  Exempel på bidrag som kan ges:

   • Behandlingsresor och rekreationsresor
   • Merkostnader vid sjukdom
   • Hjälpmedel
   • Utbildning
   • Fordon
   • Tvättmaskin
   • Video
   • Hemutrustning vid flyttning för funktionsnedsatta och psykiskt sjuka
   • Utrustning till barn

   Ansökan

   Det är Socialnämnden som beslutar om utdelning från Härnösands sociala samfond. Beslut om utdelning sker vid två tillfällen per år.

   Vi behöver din ansökan senast den 31 mars eller 30 september. Skicka ansökan till följande adress:

   Socialförvaltningen
   Härnösands kommun
   871 80 Härnösand

   Kontakt för mer information
   Administratör/Handläggare, Socialförvaltningen
   Telefon: 0611 - 34 80 00