Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Stiftelsen syftar till att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster. Sökanden ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Beviljade bidrag betalas ut senast under juni månad.

Villkor för bidrag

  • För Johan Nybergs stiftelse gäller det att sökande är bosatt i Härnösand.
  • Sökande ska omfattas av pension eller sjukersättning.
  • Sökandes senaste fastställda förvärvsinkomst får inte överstiga 2,4 prisbasbelopp, vilket motsvarar 115 920 kronor år 2022.
  • Bostadsbidrag/tillägg från Försäkringskassan avräknas på hyreskostnaden.
  • Bidragsbelopp kan max uppgå till 2 000 kronor.

Ansökan om hyresbidrag för nuvarande år ska vara inkommen senast 31 mars till:

Socialförvaltningen
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Kontakt för mer information
Administratör/Handläggare, Socialförvaltningen
Telefon: 0611 - 34 80 00