Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne

Syftet med stiftelsen är att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor. Sökanden ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Beviljade bidrag betalas ut senast under juni månad.

Villkor för bidrag

  • För Syskonen Lindstedts Minne gäller att sökande familjer och kvinnor är bosatta inom Härnösands domkyrkoförsamling.
  • Sökande ska omfattas av pension eller sjukersättning.
  • Sökandes senaste fastställda förvärvsinkomst får inte överstiga 2,4 prisbasbelopp, vilket motsvarar 115 920 kronor år 2022.
  • Bostadsbidrag/tillägg från Försäkringskassan avräknas på hyreskostnaden.
  • Bidragsbelopp kan max uppgå till 2 000 kronor.

Ansökan om hyresbidrag för nuvarande år ska vara inkommen senast 31 mars till:

Socialförvaltningen
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Kontakt för mer information
Administratör/Handläggare, Socialförvaltningen
Telefon: 0611 - 34 80 00