Ansökan från sociala samfonden grupp

Grupper kan ansöka om fondmedel från Härnösands sociala samfond. Fondmedel kan delas ut till olika grupper och organisationer som exempelvis främjar funktionshindrade, barn och socialt funktionshindrade i Härnösand.

Fondmedel kan delas ut för dessa ändamål:

  • Främja barn- och ungdomsvård
  • Stödja äldre, handikappade och långvarigt sjuka eller andra behövande
  • Särskilda arrangemang och verksamheter för barn, ungdomar och pensionärer

Exempel på bidrag som kan ges:

  • Resor
  • Aktiviteter
  • Arrangemang
  • Projekt


Ansökan
Det är Socialnämnden som beslutar om utdelning från Härnösands sociala samfond. Beslut om utdelning sker vid två tillfällen per år.

Vi behöver din ansökan senast den 31 mars eller 30 september. Skicka ansökan till följande adress:

Socialförvaltningen
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Kontakt för mer information
Administratör/Handläggare, Socialförvaltningen
Telefon: 0611 - 34 80 00