Ansökan om busskort

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan.

Om du går på en kommunal gymnasieskola ska du inte ansöka om resebidrag. Om du har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola.

Du kan ansöka om bidrag om du:

  • Går på en gymnasial utbildning.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
  • Har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt 1 kap. 15§ studiestödslagen.
  • Inte har inackorderingsbidrag.
  • Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast den 30 juni inför kommande läsår.