100% lokalproducerad el

Utomhusbelysning.

Sol, vind och trädbränslen. Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i kommunens verksamheter.

Produktionen sker lokalt i Härnösand, i HEMABs kraftvärmeverk i Murbergsviken och vindkraftverken intill Vårdkasberget. Den uppgår årligen till cirka 55 GWh, vilket väldigt väl matchar motsvarande förbrukning för hela kommunkoncernen (Härnösands kommun med bolag enligt avtal).

Ursprungsgarantier utfärdas av affärsverket Svenska Kraftnät som garanterar elens ursprung. Avtal tecknades mellan HEMAB, Härnösands kommun och Härnösandshus för gemensamt nyttjande av 100% lokalproducerad el från 2013 och framåt.

Läs mer om lokalproducerad el och ursprungsgarantier hos HEMAB Länk till annan webbplats.