Härnösand Energipark

Bild som visar processen för att ta fram en översiktsplan.

En mötesplats där småskalig utveckling av energi kan byggas, testas och samtidigt få betalt för den energi (el och värme) som överförs till anslutna kunder i Härnösand.