Kretsloppsparken

Härnösands kretsloppspark är inte bara en komplett återvinningscentral. Det är en arena för kretsloppstänk samtidigt som det är en plats för människor att komma in i vardagen igen.

Hör människorna bakom Kretsloppsparken. Hör Andreas Einarsson på HEMAB beskriva hur den blev verklighet och av Veronika Ström Uotela, arbetsledare på Kretsloppsparken, vad den betyder för människorna som jobbar på Kretsloppsparken.