Slutet kretslopp för biogasproduktion

Biogasproduktion i ett unikt lokalt småskaligt slutet kretslopp. Insamlat matavfall omvandlas i Äland och uppgraderas för att bli fordonsgas vid tankställe i nära anslutning till E4:an.

Jonas Jacobsson, platschef, beskriver hur biogasanläggningen har påverkat HEMABs personal på Älands återvinningsanläggning. Film från HEMABs YouTube kanal. Se även fler filmer från kanalen "Så fungerar anläggningen" och "Så tankar du fordonsgas".

Vad händer nu?

Kommunkoncernens (Härnösands kommun med bolag) fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2021

Den övergripande inriktningen för inköp och användning av fordon är att fordonens drivmedel ska vara förnybara, lokalproducerade och kretsloppsfrämjande.

Under år 2017 var ca 70 % av Härnösands kommuns inköp till fordonsflottan gasbilar och under år 2018 är andelen större än så och vi ska fortsätta resan mot fossiloberoende när vi byter ut fordonen.

Från matavfall till biogas

Under 2016 började samtliga hushåll i Härnösand att sortera ut matavfallet.

HEMAB samlar in Härnösandsbornas matavfall och transporterar det till Älands återvinnings­anläggning. Upp till 6 000 ton matavfall hanteras i en torrötningsprocess i den småskaliga anläggningen för biogasproduktion som driftsattes av HEMAB i januari 2017.

Biogasen uppgraderas sedan med membran till fordonsgaskvalité och görs tillgänglig vid etablerad tankstation i nära anslutning till E4:an i Härnösand.

Läs mer om biogas hos HEMAB: Från matavfall till fordonsgas via biogas Länk till annan webbplats.

Projektet

Biogasanläggningen vid Älands återvinningsanläggning är unik i sitt slag och HEMAB tar gärna emot studiebesök från till exempel andra kommuner som vill producera biogas. Anläggningen började byggas sommaren 2015 och stod klar i januari 2017.

Fordonsgasen görs tillgänglig på den lokala marknaden via ett tankställe som invigdes 7 november 2015 i Härnösand, i anslutning till E4:an. Den gas som inte avsätts lokalt i Härnösand avsätts regionalt vid Cirkel-K i Sundsvall, via ett avtal med AGA.

Läs mer om projektet hos HEMAB: Nu gasar vi och sluter kretsloppet! Länk till annan webbplats.

Så fungerar biogasanläggningen

Så tankar du fordonsgas