Stolpe in för Stad och Land

En elbil på laddning.

Vi har byggt ut infrastrukturen för laddbara bilar på mer än 20 platser runt om i hela kommunen.

Satsningen, att bygga ut infrastrukturen för elbilar är en del i Härnösands kommun med bolags klimatlöfte. Ett löfte som bland annat säger att vi ska verka för en mer energieffektiv fordonspark och främja användning av drivmedel med låg klimatpåverkan.

Vad händer nu?

Vi fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för laddbara bilar i Härnösand.

Stolpe in i Stad och Land (SiSL) fortsätter under arbetsnamnet SiSL Mellersta och fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län.

Ett projekt tillsammans med BioFuel Region som informerar och svarar på frågor för att öka kunskapen kring dessa laddbara bilar och infrastrukturen. Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) är också med i projektet. Härnösands kommun är med i projektet i egenskap av medlem i BioFuel Region AB.

Mer information finns på Projekt SiSL Mellersta Norrland (BioFuel Region) Länk till annan webbplats.

Laddplatserna - Var finns dem? Hur betalar jag?

De nya laddstolparna är så kallade destinationsladdare med en maxeffekt på 22kW. Laddplatserna har ingen fast kabel utan man har med sin egen när bilen ska laddas. Uttagen är av modell kallad Typ 2, vilket är standard inom EU.

Du hittar laddplatserna via karttjänsten www.uppladdning.nu Länk till annan webbplats.

Du betalar laddningen enkelt med hjälp av appen Easy Park. I appen registrerar du det betalkort du vill använda för att betala. Appen finns att ladda hem i App Store och Google Play.

Läs mer: Information om appen Easy Park, hur du använder den och betalar för din laddning Länk till annan webbplats.

Laddinfrastrukturen i Härnösand

Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) har på uppdrag av Härnösands kommun ansvar för att sköta laddplatserna.

Projektet som gjort denna etablering möjlig går under arbetsnamnet Stolpe in för Stad och Land och finansierades med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Medfinansiärer i projektet var Härnösands kommun, Härnösandshus/Kommunfastigheter, HEMAB, Hemfosa och Västernorrlands Museum. Projektet har samarbetat med servicepunkter i Härnösand och Biofuel Regions projekt SISL Övre Norrland.

Frågor och svar om laddplatser hittar du på HEMABs hemsida.

Läs mer: Laddplatser för elbilar på www.hemab.se Länk till annan webbplats.