Så fungerar e-förslag

E-förslag är öppet för Härnösandsbor och ett enkelt sätt att lämna förslag till våra förtroendevalda politiker. Du lämnar ditt förslag här på hemsidan. Det finns sedan tillgängligt för andra att rösta på under 30 dagar. Om 50 personer ”gillar” ditt förslag, går det vidare till politisk behandling.

En enkel inloggning krävs första gången, men samma inlogg gäller sedan vare sig du vill lämna förslag eller ”gilla” någon annans kloka förslag. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna nå dig om vi behöver ställa frågor om ditt förslag. Om du bara vill läsa andras förslag behöver du inte logga in.

Glöm inte att ”marknadsföra” ditt förslag – ju fler som känner till det, desto större chans att det får tillräckligt många som ”gillar” det så det går vidare till politiken.

Vad är e-förslag?

E-förslag är en metod att öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen. Förslagen ger också de förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten.

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från allmänheten till kommunens politiker. Förslaget läggs ut på kommunens hemsida där andra kan stödja förslaget genom att rösta på det. Det gör man genom att ”gilla” genom det i sociala medier vedertagna ”tummen upp”.

Vem får lämna och rösta på e-förslag?

För att lämna eller rösta på ett e-förslag måste du vara folkbokförd i Härnösands kommun.

Det finns ingen åldersbegränsning, vilket innebär att barn och ungdomar också kan lämna och rösta på förslag. Det enda som krävs är att man loggar in via ett konto där man är registrerad med namn och kontaktuppgifter.

Juridiska personer, företag, ideella organisationer och föreningar får inte lämna e-förslag.

Vad kan ett e-förslag handla om?

Förslaget ska ligga inom områden som kommunen ansvarar för och kan besluta om. Till exempel äldreomsorg, skola och barnomsorg, socialtjänst eller kultur- och fritidsverksamhet. Det kan också handla om vår offentliga miljö och vår stadsplanering, liksom viktiga framtidsfrågor för vår kommun, som miljö, klimat och folkhälsa.

Vad gör att ett förslag inte godkänns?

Följande anledningar gör att ett förslag inte godkänns:

  • E-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • E-förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen eller regionen beslutar om och som därför ligger utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger inte inom kommunens ansvarsområden utan hos en annan myndighet/ett annat verk.
  • Förslaget gäller myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd.
  • Det finns formella skäl, exempelvis en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Någon annan har skickat ett snarlikt förslag under de senaste 24 månaderna.
  • Det har fattats ett beslut i frågan de senaste 24 månaderna.

Kan jag ha med bilagor i mitt e-förslag?

Ja, du kan ha till exempel bilder eller kartor som bilagor, om du känner att du vill beskriva ditt förslag ytterligare. Tänk på att inte skicka med för stora bilagor, se till så du har upphovsrätten till kartorna och bilderna och att det inte finns identifierbara människor med på bilderna.

Genom att skicka med bilder och kartor med ditt förslag ger du oss rätten att publicera dem på vår hemsida och i samband med den politiska behandlingen. Den ideella rätten till bilder och kartor behåller du självklart.

Hur hanterar ni personuppgifter enligt dataskyddsförordningen?

När du lämnar eller röstar på ett e-förslag lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå dig och för att vi ska kunna visa vilka som lämnat eller röstat på ett förslag. Uppgifterna kan även användas för statistisk uppföljning. Genom att du skapar ett konto för att lämna eller rösta på ett förslag godkänner du att vi lagrar och publicerar dina uppgifter.

Jag känner mig inte så säker på det digitala, hur gör jag?

Huvudprincipen är att e-förslag lämnas in digitalt. För dig som inte har tillgång till digitala verktyg eller är osäker på att använda dem, finns det möjlighet att vända sig till kommunens servicecenter i Sambiblioteket. Där kan du få hjälp att registrera ett konto, skapa förslag och även att rösta på förslag du tycker är bra.

Servicecenter finns på plan 1 i Sambiblioteket.

Sambiblioteket
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se