Vårdbiträdesutbildning

Ett vårdbiträde.

Vårdbiträden är en viktig del av vård och omsorg och arbetar med att ge praktiskt stöd och omsorg till patienter, äldre eller personer med funktionsnedsättningar.

Att arbeta som vårdbiträde kan innebära arbetsuppgifter som personlig omvårdnad som till exempel hjälp med hygien, påklädning, förflyttningar, samt ansvar för mat och näring enligt särskilda behov. Du kan även få utföra hushållssysslor och stödja med praktiska uppgifter.

Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och dokumentationen rapporterar om patienternas tillstånd.

Det är viktigt att ha en empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.

Upplägg

  • Utbildningen ges i klassrum eller på distans
  • 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande/praktik (APL) på två olika arbetsplatser ingår i utbildningen
  • Utbildningen tar 40 veckor där teori varvas med praktiska moment
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår förutom teoretiska kurser 8 veckors APL då du lär dig yrket tillsammans med en handledare inom äldreomsorgen och inom LSS-området (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade). Under APL följer du handledarens schema, även på kvällar och helger. APL är en värdefull och obligatorisk del av lärandet i utbildningen.

Fortsätta till undersköterska

Utbildningen till vårdbiträde består av kurser från den första halvan av undersköterskeutbildningen (800 poäng). Det innebär att du senare kan söka till undersköterskeutbildningen och läsa även övriga kurser, och på så vis uppnå den formella kompetens som krävs för att bli anställd som undersköterska (1500 poäng).

Antagningskrav

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsstart och sista ansökningsdag för vårdbiträde med start 2024.

Utbildningsstart

Sista ansökningsdag

19 augusti 2024

31 maj 2024

Kurslitteratur

För information vänd dig till utbildningsanordnaren.

Komvux Härnösands lista på kurslitteratur