Dispens för tunga, långa och breda transporter

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar ansökan om undantag (dispens) från trafikförordningen när det gäller tunga, långa och breda transporter.

Transport genom flera kommuner:
Om flera kommuner blir berörda av transporten, ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar.

Transport inom staden:
Om transporten ska ske enbart inom Härnösands kommun ska ansökan skickas till:

Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand.
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

För att vara säker på att få besked om er ansökan om dispens beviljas eller ej, måste er dispensansökan vara tillhanda i god tid innan transporten är tänkt att genomföras.

Här hittar du ansökningsblankett i pdf-format Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information om transportdispenser Länk till annan webbplats.