Adresser och namnsättning

Namnsättning av gator, allmänna platser och allmänna byggnader är sedan gammalt en kommunal arbetsuppgift.
Inriktningen i detta arbete är att tillämpa god ortnamnssed och bidra till att namnsättningen både tar vara på stadens historia samt speglar dagens verklighet. Det är numera vanligast att välja ett tema som vi följer inom varje område.

En adress består av ett gatunamn och ett nummer. När du bygger ett hus behöver du kontakta kommunen för att få en adress till ditt nya hus.

Gatunamnsskyltar

Inom tätbebyggt område där kommunen är väghållare ansvarar kommunen för att sätta upp vita skyltar med gatornas namn.  Skyltarna gör att det blir lättare att hitta till olika adresser.

På landsbygden är det du som fastighetsägare som sätter upp och bekostar adresskyltar. Du kan få hjälp med beställningen av skyltar från kommunens gatuentreprenör.
Adresskyltar är att betrakta som vägmärken och man behöver därför inte bygglov för att sätta upp en sådan skylt.

 Har du frågor angående inköp av skylt, kontakta Svevia Länk till annan webbplats.

Gatunamnen skyddade i lagen

Paragrafen om ortnamn i Lagen om kulturminnen innebär att "god ortnamnssed" ska iakttas vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta betyder bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl och att använda memorialnamn restriktivt.
Personer eller grupper ska haft en stor och betydande påverkan för staden för att kunna bli aktuella för namngivning.

Registrera lägenhet

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter och innehåller grundläggande information om alla bostäder.
När det finns flera lägenheter på samma adress ska varje lägenhet få ett lägenhetsnummer som visar var i byggnaden som bostaden finns.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ska vända sig till kommunen för att lämna uppgifter om ändringar eller kompletteringar i lägenhetsnumreringen.
Den information som behövs är lägenhetsnummer, boarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori samt om det är gemensamt kök
Du som fastighetsägare är skyldig att informera hyresgästerna om deras lägenhetsnummer, samt anslå numreringen på en väl synlig plats i byggnaden.

Kommunens ansvar
Kommunen uppdaterar registret genom att göra ändringar och kompletteringar, besluta om lägenhetsnummer samt tillhandahålla nya adresser om så behövs.

Skatteverkets ansvar
Skatteverket ansvarar för att folkbokföra alla på lägenhet.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckning, som ofta också kallas för lägenhetsregister.

Läs mer om lägenhetsregistret hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Läs mer om folkbokföring hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Varför hittar inte buden hem till mig?

Kommunen ansvarar för att registrera alla adresser i Lantmäteriets register.
Privata aktörer som budfirmor, taxi, med flera väljer ofta andra kostnadsfria navigationsstöd, som t ex GoogleMaps, Hitta och Eniro. Det är inte alla av de navigationsstöden som köper data från Lantmäteriet. När och på vilket sätt som dessa uppdaterar sina kartsystem är bortom kommunens kontroll och ansvar.