Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra anmälan till samhällsförvaltningen senast sex veckor innan du startar.

En anmälan ska också göras om en befintlig verksamhet ska flytta till nya lokaler eller utökar med fler lokaler.