Underlag för tillsyn av rökfria miljöer

Det finns flera miljöer som är rökfria enligt lag, däribland förskolor, skolor och skolgårdar. Enligt tobakslagen (2018:2088) är rökning förbjuden i alla lokaler som är avsedda för barn och unga men även utomhus på skolgårdar och på motsvarande platser vid förskolor.

Samhällsnämnden har ett tillsynsansvar men det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. För att det ska vara tydligt för verksamhetsutövaren när åtgärder behöver vidtas samt för att samhällsförvaltningens miljöhandläggare ska kunna utföra tillsynen effektivt, måste det vara definierat på vilka områden utomhus som förbudet gäller.

Frågor om tjänsten
Petri Niemelä
E-post: petri.niemela@harnosand.se
Telefon: 070-508 38 74