Anmälan om verksamhet med bassängbad med mera

Du som ska öppna en badanläggning för allmänheten ska anmäla det till samhällsförvaltningen. Som bassängbad räknas bassänger, spabad, bubbelbad, tankar, tunnor eller kar.