Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta ska anmälas innan verksamheten startar.

Med yrkesmässigt hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta avses verksamhet där användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg används.