Ansvarsavtal elevdator

I linje med regeringens IT-strategi för skolan har Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan planerat undervisningen och organiserat verksamheten för en dator per elev.

Härnösands kommun erbjuder varje elev i åk 7-9 att låna en komplett dator inklusive laddare av skolan. Elevdatorn ska användas varje dag i skolan och får användas även på fritiden.

Det är frivilligt att låna en elevdator från skolan, men eleven förväntas ha en dator i all undervisning varje dag. Om man väljer att använda en privat dator ska den leva upp till motsvarande prestanda och programvaror som den elevdator skolan erbjuder eleverna att låna. För mer information om detta kontakta skolans IT-samordnare. Skolan tar inget ansvar för privata datorer som används under skoltid.

Vill du läsa skolans garantiavtal med HP finns det att ta del av här Regler och villkor - HP Care Pack supportvillkor. Pdf, 164 kB. Själva supportvillkoret är inget du som vårdnadshavare behöver ta ställning till eller signera, däremot skolans ansvarsavtal.

Frågor om tjänsten

Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40