Kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Förskolan/skolan behöver aktuella kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare eller annan närstående. Detta för att vid olycks- eller katastroflarm snabbt ska kunna meddela anhöriga.