Skadeanmälan elevdator

Alla högstadieelever i Härnösands kommun erbjuds att låna en bärbar dator av skolan som de ska använda i skolarbetet.

Om du som vårdnadshavare har ett barn vars dator blivit skadad, tappats bort eller stulen så gör du skadeanmälan via denna e-tjänst.

Om du saknar e-legitimation kan du fylla i skadeanmälan i pappersform.

OBS! Tänk på att om datorn har blivit stulen så behöver du kunna ange vilket ärendenummer din polisanmälan har fått hos polisen.

Frågor om tjänsten
Erik Juntikka
E-post: erik.juntikka@harnosand.se
Telefon: 070-297 12 10

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
E-post: skolforvaltningen@harnosand.se

Information in English

If you as a guardian have a child whose computer has been damaged, lost or stolen, you should do an damage report here. Click the "E-tjänst" button to fill in all the information.

NOTE! Keep in mind that if your computer has been stolen, you need to be able to specify the case number that your police report has been assigned by the police.

If you do not have an E-ID, you can fill in a manual form. You will find the form under the "Blankett" button.