Förfrågan om att skriva tentamen på Lärcentrum

Du som studerar på högskola, universitet eller yrkeshögskola är välkommen att skriva din tentamen på Lärcentrum.

Förutsättningen är att tentamenstillfället är förlagt till en vardag och att utbildningsanordnaren först godkänner det. Lärcentrum har begränsat antalet platser vid varje tentamenstillfälle och hanterar inkomna förfrågningar i turordning. Vi försöker alltid tillmötesgå dina önskemål om tentamen ligger inom våra öppettider.

Öppettider Lärcentrum - administration för tentamen:
Måndag - fredag 08.00-17.00, helgfria vardagar.
Se Lärcentrum på karta Länk till annan webbplats.

Så här gör du en tentamensförfrågan:

  • Kontrollera med ansvarig utbildningsanordnare att du får skriva tentamen på annan ort.
  • Skicka en tentamensförfrågan till oss, minst 2 veckor innan tentamenstillfället.
  • Du får en bekräftelse inom tre arbetsdagar att du kan skriva din tentamen på Lärcentrum.
  • Utbildningsanordnaren skickar sedan tentamen till Lärcentrum.

Att skriva hos oss är kostnadsfritt och sker enligt riktlinjer som din utbildningsanordnare arbetar efter.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Lise-Lott Mineur
E-post: lise-lott.mineur@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Lärcentrum
E-post: larcentrum@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 86 93