Registrera dig som studerande på Lärcentrum

Du som studerar på eftergymnasial nivå, (yrkeshögskola, högskola eller universitet) kan registrera dig som studerande vid Lärcentrum.

När du registrerat dig får du tillgång till

Passertagg
Passertaggen ger dig tillgång till grupprummen Kreativitet och Kunskap samt konferensrummet Vision under bibliotekets öppettider. På sikt kommer du även att kunna få tillgång till Lärcentrums utökade öppettider. När vi öppnar för utökade öppettider kommer du att få meddelande om detta.

Användarkonto IT
Du får inloggningsuppgifter med ett personligt användarnamn och lösenord för att kunna logga in i våra datorer.

Kopiering
Du får kopiera, skriva ut och scanna kostnadsfritt. Du använder din tagg eller dina inloggningsuppgifter för att få tillgång till kopieringsmaskinen.

Du får dina inloggningsuppgifter via e-post inom tre dagar efter du registrerat dig, samt meddelande om när din passertagg är klar för att hämtas på Lärcentrum.
I samband med att du hämtar din passertagg går vi igenom regler och rutiner för användandet och du betalar samtidigt för passertaggen via Swish.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Lise-Lott Mineur
E-post: lise-lott.mineur@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Lärcentrum
E-post: larcentrum@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 86 93