Vindens krafter i Härnösand

Ett vindkraftverk.

Första vindkraftverket i Härnösand installerades redan 1985 som en del i stadens 400 års jubileum.

Härnösands kommun antog under år 2013 sex områden som bedöms mest lämpliga för etablering av mindre eller större vindkraftsparker.

Läs mer: Tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen 2011-2025 Pdf, 2.9 MB.

Mer om Härnösands första vindkraftverk

Första vindkraftverket i Härnösand installerades redan 1985 som en del i ett projekt initierat av Olle Tegström till stadens 400 års jubileum. Det första vindkraftverket i Härnösand köptes år 1987 av det som idag är HEMAB.

HEMAB flyttade vindkraftverket året efter köpet från Vårdkasbergets norrsluttning intill korsningen Solumsvägen - Stenhammarsvägen till den plats där den står idag (Vårdkasbergets topp) för att få bättre vindläge. Vindkraftverket gick då från en årsproduktion på 30 000 kWh per år till 100 000 kWh per år.

Källa: Historik HEMABs vindkraft Länk till annan webbplats.

Vindkraft i kommunkoncernen

Totalt kommer förnybar elproduktion från vindkraften hos HEMAB år 2020 motsvara 25 procent av Härnösands totala elbehov.

Läs mer om vindkraften hos HEMAB Länk till annan webbplats.

1996 - Norrlands största vindkraftverk
HEMABs första vindkraftverk (1988) ersattes av HEMAB 1996 på Vårdkasen. När det sattes upp var det Norrlands största vindkraftverk med 40 meter högt torn och 22 meter långa vingar.

Årsproduktion förnybar el ca 1 200 MWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 200 villor. Mer än 10 gånger mer än det första vindkraftverket i Härnösand.

2012 - Två vindkraftverk till i närheten av Vårdkasen, 6 gånger mer förnybar el än vindkraftverket 1996
Två nya vindkraftverk uppfördes 2012 i närheten av Vårdkasen, ett på Solumsklinten, det andra på Bräntberget.

Båda med en årsproduktion på cirka 7 000 MWh vilket var och en motsvarar hushållsel för cirka 1 167 villor.

2019 - Två vindkraftverk på Spjutåsberget med elproduktion som täcker cirka 10 procent av Härnösands förbrukning av el
HEMAB har beslutat att bygga två nya vindkraftverk till, sydväst om Härnösand, söder om Fröland. Dem beräknas stå färdiga senast september 2019.

Båda med en årsproduktion på upp till 14 000 MWh. Nästan dubbelt så mycket än vindkraftverken som byggdes år 2012.

Produktion från bara dessa två vindkraftverk motsvarar cirka 10 procent av Härnösands förbrukning av el.

En av Europas största vindparker byggs i Härnösand

E.ON har beslutat att bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. Tillsammans kommer dem att producera förnybar el motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

Det blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen någonsin i Härnösands kommun.

Totalt investeras över fem miljarder kronor.

Läs mer och följ projektet: Härnösand utvecklas - Vindkraftspark i Viksjö