Samlade nyheter från Härnösands kommun

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Lansering platsvarumärket

  Våren 2022 påbörjade Härnösand sin platsvarumärkesresa tillsammans med invånare, ambassadörer, representanter från närings-, och föreningslivet, politiker och tjänstepersoner. Nu finns en varumärkesplattform som vi kommer lansera den 14 september 2023 på en kick off.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Digital stadsutveckling på agendan när Portugal besöker Härnösand

  Artificial intelligence ikoner Den växande digitaliseringen har visat sig vara en positiv kraft för ekonomisk tillväxt, social inkludering och en hållbar miljö. Genom innovativa teknologier och digitala lösningar får samhällen möjlighet till ökad dialog och inflytande. Det minskar även resursförbrukning och ökar tillgängligheten till viktiga tjänster. Det banar väg för en mer hållbar och välmående framtid.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Förberett för fler etableringar i Torsboda

  Illustrerad flygbild över ett landskap med två stora fabriksområden på varsin sida om en väg Nu är det förberett för fler etableringar i Torsboda. Timrå kommun har antagit en detaljplan för Torsboda Nord, ett område som är ungefär lika stort som det där PTL ska bygga en batteridelsfabrik.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Rosenbäcksallén avstängd

  En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade. En bit av Rosenbäcksallén mellan Åkermansgatan och Svedbomsvägen är helt avstängd. Det beror på skador på dagvatten- och avloppsledningar.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Västra Ringvägen byggs om

  Karta över en stadsmiljö där en sträcka är markerad med grönt Måndag 28 augusti börjar ombyggnaden av Västra Ringvägen på allvar. Asfalten längs hela sträckan mellan Säbråvägen och Ådalsvägen ska fräsas och därefter pågår arbetet under större delen av hösten.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Planprogrammet för Skeppsbron antaget

  en illustration av en kaj där det rör sig flera människor med barnvagn, i rullstol, på cykel och med hundar. Vid kajen ligger några motorbåtar och i vattnet åker en segelbåt och ett stort kryssningsfartyg. Samhällsnämnden har antagit förslaget till planprogram för Skeppsbron. Nu går förslaget vidare och det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Så ska samhällsnämnden klara budgeten

  flera sedlar och mynt ligger på ett bord Samhällsnämnden har antagit en ekonomisk handlingsplan för att klara budgeten för 2023. Det beräknade underskottet på 4,5 miljoner kronor ska klaras genom både ökade intäkter och besparingar.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Liten befolkningsökning – men mycket mer behövs

  Illustrerad bild på en grupp människosilhuetter mot en grön bakgrund Härnösands invånarantal ökade med 18 personer under det andra kvartalet. Det är ett positivt flyttnetto som gör att det blir ett plus. Invånarantalet var vid halvårsskiftet 24 825.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Härnösand uppmärksammas för mattesatsning

  Skärmklipp från tidningen Ämneslärarens webbsida med bild på lärarna Joel och Birgitta. Steget från grundskolans matematik till undervisningen på Härnösands gymnasium kan vara stort och tufft för vissa elever. För att göra eleverna förberedda har Härnösands kommun för första gången erbjudit elever som vill att vara med i en förberedande intensivkurs under sommarlovet.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Problem med e-postkonton och Schoolity löst

  Genrebild av oidentifierbar elev som trycker på tangentbordet på en laptop. Härnösands gymnasium problem med e-postkonton och Schoolity är löst. Eleverna kommer nu att få nya lösenord.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Idag flaggar vi för Ukraina

  Ukrainas flagga som vajar på en flaggstång. Idag, den 24 augusti, högtidlighåller vi i Härnösands kommun Ukrainas nationaldag. Under hela dagen kommer den ukrainska flaggan att vara hissad vid Rådhuset.Den 24 augusti 1991 deklarerade Ukraina sin självständighet från Sovjetunionen, och dagen är sedan dess landets nationaldag. Men den 24 augusti 2023 är Ukrainas frihet och självständighet hotad. Den fred som rått i Europa i årtionden är slut....
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Hur påverkas utbildningsområdet av Torsbodaetableringen?

  Två glada barn i skolan. Utbildningsområdet är ett av de områden som kommer att påverkas mycket i samband med etableringen av en batteridelsfabrik i Torsboda. Hur kommunen kan förbereda sig och strategiskt planera är huvudtemat på konferensen Aktuell skolpolitik som arrangeras i Skellefteå. På konferensen deltar politiker och skolchefer från Härnösands kommun.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Höjd terrorhotnivå i Sverige

  Två poliser med ryggen mot kameran Terrorhotnivån har höjts i Sverige, meddelar Säkerhetspolisen (Säpo). Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid. Lev som vanligt, men var källkritisk och vaksam.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Matilda Menu - Ny hemsida för skolmatsedeln

  En buffé. Lagom till skolstarten presenteras en ny hemsida där du kan läsa om vilken lunch som serveras i förskolor och skolor i Härnösand.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Snart ringer det in till skolstart

  Elever på Gerestaskolan gör morgongymnastik Händerna upp i luften alla ni som längtat efter att skolan ska börja igen!
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Välkommen till en föreläsning på Suicidpreventiva dagen

  Stämningsfull bild med tända ljuslyktor mot en mörk bakgrund. Föreläsningen hålls av Johan Sjöö från Blå Bandet. Om att överleva en uppväxt med misär och ramla ner i helvetet, för att sedan som ung man börja om i livet.”Det finns alltid hopp, men man ska ha tur som hittar rätt. Jag kunde lika gärna vara död som flera i min familj. Om missbruk, psykisk ohälsa och alla sorger i livet. En historia om en tapetblomma som överlevde Rågsved.”
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Västra Ringvägen byggs om

  karta över ett tättbebyggt område där en gata är markerad med grön linje. Under hösten och nästa vår/sommar ska Västra Ringvägen byggas om på sträckan mellan Säbråvägen och Ådalsvägen. Förutom att rusta upp gatan är målet också att skapa en säker skolväg till skolorna i Murbergsområdet genom att bygga en gång- och cykelbana som knyter ihop den gång- och cykelbana som nu slutar vid HEMAB med den som fortsätter på andra sidan Ådalsvägen.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Alla badplatser godkända för bad

  Barn som hoppar i vattnet Alla kommunala badplatser har tjänligt vatten och är ofarliga att bada på. Nyligen har Viksjöbadet och Svartviksbadet tillfälligt haft otjänligt vatten, men nya prover visar att vattnet är tjänligt igen.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Efterlysning – frukt, bär och grönsaker

  blåbär, lingon, äpplen, tomater Har du bär, frukt eller grönsaker som du inte tänker äta upp? Istället för att de ska ramla ner på marken och ruttna kan de bli till vitaminer och nytta för våra barn i förskola och skola.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Lansering platsvarumärket

  Våren 2022 påbörjade Härnösand sin platsvarumärkesresa tillsammans med invånare, ambassadörer, representanter från närings-, och föreningslivet, politiker och tjänstepersoner. Nu finns en varumärkesplattform som vi kommer lansera den 14 september 2023 på en kick off.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Digital stadsutveckling på agendan när Portugal besöker Härnösand

  Artificial intelligence ikoner Den växande digitaliseringen har visat sig vara en positiv kraft för ekonomisk tillväxt, social inkludering och en hållbar miljö. Genom innovativa teknologier och digitala lösningar får samhällen möjlighet till ökad dialog och inflytande. Det minskar även resursförbrukning och ökar tillgängligheten till viktiga tjänster. Det banar väg för en mer hållbar och välmående framtid.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Förberett för fler etableringar i Torsboda

  Illustrerad flygbild över ett landskap med två stora fabriksområden på varsin sida om en väg Nu är det förberett för fler etableringar i Torsboda. Timrå kommun har antagit en detaljplan för Torsboda Nord, ett område som är ungefär lika stort som det där PTL ska bygga en batteridelsfabrik.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Rosenbäcksallén avstängd

  En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade. En bit av Rosenbäcksallén mellan Åkermansgatan och Svedbomsvägen är helt avstängd. Det beror på skador på dagvatten- och avloppsledningar.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Västra Ringvägen byggs om

  Karta över en stadsmiljö där en sträcka är markerad med grönt Måndag 28 augusti börjar ombyggnaden av Västra Ringvägen på allvar. Asfalten längs hela sträckan mellan Säbråvägen och Ådalsvägen ska fräsas och därefter pågår arbetet under större delen av hösten.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Planprogrammet för Skeppsbron antaget

  en illustration av en kaj där det rör sig flera människor med barnvagn, i rullstol, på cykel och med hundar. Vid kajen ligger några motorbåtar och i vattnet åker en segelbåt och ett stort kryssningsfartyg. Samhällsnämnden har antagit förslaget till planprogram för Skeppsbron. Nu går förslaget vidare och det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Så ska samhällsnämnden klara budgeten

  flera sedlar och mynt ligger på ett bord Samhällsnämnden har antagit en ekonomisk handlingsplan för att klara budgeten för 2023. Det beräknade underskottet på 4,5 miljoner kronor ska klaras genom både ökade intäkter och besparingar.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Liten befolkningsökning – men mycket mer behövs

  Illustrerad bild på en grupp människosilhuetter mot en grön bakgrund Härnösands invånarantal ökade med 18 personer under det andra kvartalet. Det är ett positivt flyttnetto som gör att det blir ett plus. Invånarantalet var vid halvårsskiftet 24 825.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Härnösand uppmärksammas för mattesatsning

  Skärmklipp från tidningen Ämneslärarens webbsida med bild på lärarna Joel och Birgitta. Steget från grundskolans matematik till undervisningen på Härnösands gymnasium kan vara stort och tufft för vissa elever. För att göra eleverna förberedda har Härnösands kommun för första gången erbjudit elever som vill att vara med i en förberedande intensivkurs under sommarlovet.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Problem med e-postkonton och Schoolity löst

  Genrebild av oidentifierbar elev som trycker på tangentbordet på en laptop. Härnösands gymnasium problem med e-postkonton och Schoolity är löst. Eleverna kommer nu att få nya lösenord.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Idag flaggar vi för Ukraina

  Ukrainas flagga som vajar på en flaggstång. Idag, den 24 augusti, högtidlighåller vi i Härnösands kommun Ukrainas nationaldag. Under hela dagen kommer den ukrainska flaggan att vara hissad vid Rådhuset.Den 24 augusti 1991 deklarerade Ukraina sin självständighet från Sovjetunionen, och dagen är sedan dess landets nationaldag. Men den 24 augusti 2023 är Ukrainas frihet och självständighet hotad. Den fred som rått i Europa i årtionden är slut....

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Hur påverkas utbildningsområdet av Torsbodaetableringen?

  Två glada barn i skolan. Utbildningsområdet är ett av de områden som kommer att påverkas mycket i samband med etableringen av en batteridelsfabrik i Torsboda. Hur kommunen kan förbereda sig och strategiskt planera är huvudtemat på konferensen Aktuell skolpolitik som arrangeras i Skellefteå. På konferensen deltar politiker och skolchefer från Härnösands kommun.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Höjd terrorhotnivå i Sverige

  Två poliser med ryggen mot kameran Terrorhotnivån har höjts i Sverige, meddelar Säkerhetspolisen (Säpo). Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid. Lev som vanligt, men var källkritisk och vaksam.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Matilda Menu - Ny hemsida för skolmatsedeln

  En buffé. Lagom till skolstarten presenteras en ny hemsida där du kan läsa om vilken lunch som serveras i förskolor och skolor i Härnösand.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Snart ringer det in till skolstart

  Elever på Gerestaskolan gör morgongymnastik Händerna upp i luften alla ni som längtat efter att skolan ska börja igen!

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Välkommen till en föreläsning på Suicidpreventiva dagen

  Stämningsfull bild med tända ljuslyktor mot en mörk bakgrund. Föreläsningen hålls av Johan Sjöö från Blå Bandet. Om att överleva en uppväxt med misär och ramla ner i helvetet, för att sedan som ung man börja om i livet.”Det finns alltid hopp, men man ska ha tur som hittar rätt. Jag kunde lika gärna vara död som flera i min familj. Om missbruk, psykisk ohälsa och alla sorger i livet. En historia om en tapetblomma som överlevde Rågsved.”

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Västra Ringvägen byggs om

  karta över ett tättbebyggt område där en gata är markerad med grön linje. Under hösten och nästa vår/sommar ska Västra Ringvägen byggas om på sträckan mellan Säbråvägen och Ådalsvägen. Förutom att rusta upp gatan är målet också att skapa en säker skolväg till skolorna i Murbergsområdet genom att bygga en gång- och cykelbana som knyter ihop den gång- och cykelbana som nu slutar vid HEMAB med den som fortsätter på andra sidan Ådalsvägen.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Alla badplatser godkända för bad

  Barn som hoppar i vattnet Alla kommunala badplatser har tjänligt vatten och är ofarliga att bada på. Nyligen har Viksjöbadet och Svartviksbadet tillfälligt haft otjänligt vatten, men nya prover visar att vattnet är tjänligt igen.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Efterlysning – frukt, bär och grönsaker

  blåbär, lingon, äpplen, tomater Har du bär, frukt eller grönsaker som du inte tänker äta upp? Istället för att de ska ramla ner på marken och ruttna kan de bli till vitaminer och nytta för våra barn i förskola och skola.