bild över ett sund genom en stad. båtar åker på vattnet och ligger längs kajerna. I bakgrunden finns en bro över vattnet

Nybron

Nybron är en av två broar som förbinder Härnön med fastlandet. Den nuvarande bron invigdes 1937 och behöver ersättas av en ny. Bygget beräknas pågå 2024-2026.

Vad händer nu?

Oktober 2022

Samhällsnämnden föreslår att den nya bron ska byggas i samma stil som den ursprungliga bron från slutet av 1800-talet, en vridbar bågbro.

Juni 2022

Efter upphandling står det klart att det blir Peab som tillsammans med kommunen ska bygga bron i en så kallad samverkansentreprenad.

Juni 2022

Kommunstyrelsen beslutar om en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska 122 miljoner kronor investeras i Nybron åren 2024-2026.

November 2021

Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsnämnden i uppdrag att börja arbetet med att ersätta den nuvarande Nybron med en ny bro. Detta då den befintliga bron börjar uppnå sin tekniska livslängd.

Projektet

Nybron invigdes 1937 och efter 85 års bruk har bron börjat nå sin tekniska livslängd och behöver ersättas.

Exakt hur den nya bron ska se ut är inte beslutat, men inriktiningen är att inspireras av den ursprungliga bron som byggdes i slutet av 1800-talet. Det var en vridbar bågbro, där mittendelen vrids 90 grader vid broöppning så att båtar kan passera.

Den nya bron ska byggas för att klara minst dagens genomsnittliga trafikmängd på 16 000 fordon/dygn. Den ska också erbjuda säker passage för oskyddade trafikanter.

Bygget inleds 2024 och i samband med att det ska muddras för de nya bropelarna kommer även farleden genom Nattviken att muddras. Våren 2026 beräknas den nya bron vara färdig.

På grund av bygget kommer inga båtar att kunna passera byggplatsen under 2025.

Under byggtiden kommer trafiken att hänvisas till en tillfällig bro vid sidan om den nuvarande bron.

historisk bild i svartvitt som visar en bro med bågar längs sidorna. I bakgrunden stora hus i stadsmiljö.
historisk bild i svartvitt på ett sund genom en stad. Över sundet leder en bågbro där mittendelen har vridits 90 grader och båtar passerar genom bron.

Området

Nybron ligger mycket centralt och är porten till stadskärnan för den som kommer västerifrån. Nybrogatan och Nybron är ett av Härnösands viktigaste trafikstråk, en pulsåder rakt genom staden där den största delen av trafiken mellan Härnön och fastlandet går. På Nybrogatan ligger också mötes- och bytesplatsen för stadsbussarna och samtliga tätortslinjer passerar Nybron.

Längs sundet som Nybron överbryggar finns populära och attraktiva stråk som används av många människor.

På ösidan ligger Skeppsbron, en kaj som leder ända ut till Sälstens badplats. Skeppsbron ska enligt planen renoveras 2027-2029. Läs mer om projektet Skeppsbron

Åt andra hållet ligger torget med residenset och Konsthallen och längre bort ligger Kanaluddens strandpark med simhallen och ett kommande destinationshotell. Läs mer om destinationshotellet och om Kanaluddens strandpark

På fastlandssidan, Kronholmen, ligger Torsviksområdet åt söder vid Nattviken. Åt norr ligger Kronholmskajen med bland annat äventyrsgolfbanan Härnösands Golf och Glass.


flygbild över ett sund i stadsmiljö. över sundet går en bro.
Cruising på nybrogatan under nostalgidagarna

Cruising på Nybrogatan under Nostalgidagarna.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Niclas Hälldahl, teknikchef
070-260 37 19, niclas.halldahl@harnosand.se