Nedsättning/befrielse från avgift - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Man kan ansöka om nedsättning eller befrielse från avgift vid till exempel långvarig sjukdom eller annan längre frånvaro från förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.