Samtycke till publicering av personuppgifter, foton och film. Förskola - årskurs 9

I den verksamhet där ditt barn går dokumenteras lek och pedagogiska aktiviteter genom exempelvis foton och film. Personalen vill gärna beskriva det pedagogiska arbetet samt spegla det positiva och glädjefyllda som sker och lyfta fram det på sin webbplats och i informationsmaterial om verksamheten.

Härnösands kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att du som vårdnadshavare måste samtycka till publicering för att för- och grundskolan ska kunna använda foton och film där det enskilda barnet kan identifieras.