Ansökan om delad faktura

Om vårdnadshavare inte är sammanboende men har gemensam vårdnad kan de få varsin faktura som baserar sig på respektive hushåll. Den sammanlagda avgiften får inte överskrida maxtaxan.