Anmälan om ändrad vistelsetid i förskola

Ditt barns vistelsetid styrs av din sysselsättning. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på förskolan under din arbetstid/studietid. Du kan inte lämna ditt barn till förskolan när du har semester.

Kommunens förskolor ligger högt i nationell ranking sett till den kvalité som erbjuds. Utöver lagens krav om 15 timmar erbjuder kommunen mer tid än det per vecka för folkbokförda barn från ett års ålder. Dessa timmar är dessutom avgiftsfria för föräldraledig och arbetssökande från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år.

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande och anmäld på Arbetsförmedlingen erbjuds möjlighet till förskoleverksamhet 25 timmar i veckan.

Väljer man 25 timmar och då även väljer till att ha barnet på förskolan 15 timmar under loven är det dessa lovveckor som gäller.

I samband med studier under föräldraledigheten kan avsteg från 25-timmarregeln göras under förutsättning att utbildningen är studiemedelsberättigad och att studierna omfattar minst halvtid, vilket motsvarar 15 högskolepoäng per termin.

Via e-tjänsten meddelar du vistelsetid.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Mottagare av personuppgifter
Barnomsorgshandläggare
Rektor

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
E-post: skolforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40