Anmälan om ändrad vistelsetid i förskola

Ditt barns vistelsetid styrs av din sysselsättning. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på förskolan under din arbetstid/studietid. Du kan inte lämna ditt barn till förskolan när du har semester.

Kommunens förskolor ligger högt i nationell ranking sett till den kvalité som erbjuds.

Barn har enligt lag rätt till 15 timmar per vecka på förskolan. Dessa timmar är avgiftsfria från och med höstterminen ditt barn fyller 3 år. För barn 1-3 år betalar du en avgift. Tiderna som gäller är tisdag-torsdag 8.30-13.30 men inte under lov.

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande och anmäld på Arbetsförmedlingen erbjuds möjlighet till förskoleverksamhet 15 timmar i veckan.

Du som är föräldraledig eller arbetssökande kan välja att betala en avgift för att få lämna ditt barn till förskolan även under loven. Är ditt barn 1-3 år betalar du en högre avgift än om du inte väljer lov. Väljer man att ha barnet på förskolan 15 timmar under loven är det dessa lovveckor som gäller.

Via e-tjänsten meddelar du vistelsetid.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Mottagare av personuppgifter
Barnomsorgshandläggare
Rektor

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
E-post: skolforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40