Ansökan om dispens från utsortering av avfall

Det går att ansöka om dispens från kravet om utsortering av ett antal typer av avfall.

Avfallsslagen är
  • trä
  • mineraler (betong, tegel, klinker, keramik och sten)
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips.