Ansökan om uppehåll i sophämtning

Om din fastighet kommer stå oanvänd en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Din fastighet måste då stå helt oanvänd i minst fyra månader för permanentboende och en hel hämtningssäsong för fritidshus.

För fritidshus ska ansökan vara inne senast den 31 mars före aktuell hämtningssäsong. Observera också att ett beviljat uppehåll fortfarande innebär att en grundavgift ska betalas till renhållaren.

Kontakta HEMAB för mer information om detta. 0611-55 75 00, info@hemab.se

Dispens för fritidshus kan medges för en till två säsonger.