Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Det finns möjlighet att ansöka om att dela avfallskärl med en granne eller närliggande fastighet.

Fastigheter med fritidshusabonnemang får dela sopkärl om följande kriterier är uppfyllda:

  • Fastigheterna ska angränsa till  varandra.
  • Fastigheterna ska inte ingå i en redan befintlig kollektivlösning med befintligt angiven plats för avfallskärl.

Dispens medges tillsvidare.