Länkar

En konsert och telefon som visar Bris.se

Fältgruppen tipsar om hemsidor och telefontjänster för dig som är ung.

Logotyp: Bris.

Bris

Bris ger stöd över telefon, chatt eller mejl där du som är upp till 18 år själv väljer vad du vill prata om med en kurator. Det kan handla om saker du själv varit med om eller undrar över, men det kan också handla om någon som står dig nära. Öppet varje dag, året runt.

Hemsida: www.bris.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet. Vårt uppdrag är att få Sverige att förverkliga barnkonventionen. Vi försöker få statliga myndigheter, kommuner och landsting att arbeta som barnkonventionen säger. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter.

Hemsida: www.barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-692 29 50

Logotyp: Polisen.

Polisen

Vid pågående brott ring: 112

Vid icke brådskande ärenden ring: 114 14

Logotyp: Härnösands kommun.

Familjerådgivningen Härnösand

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par, familjer och enskilda som har problem i sina nära relationer. Även rådgivning via telefon kan erbjudas.

Hemsida: www.harnosand.se/familjeradgivning Länk till annan webbplats.

Logotyp: Region Västernorrland.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen finns för dig som är ung. Exakt vilka åldrar som är välkomna kan vara olika på olika mottagningar. På ungdomsmottagningen kan du få råd och samtal. Till exempel om du mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd. När det gäller frågor om sex kan du få hjälp med till exempel preventivmedel, graviditetstest, könssjukdomar eller samtal och rådgivning. Ungdomsmottagningen kan också kallas för ungdomshälsan.

Hemsidor

Ungdomsmottagningen i Härnösand hos 1177 Länk till annan webbplats.
Telefon: 060-18 48 80

Umo Länk till annan webbplats.
Umo - ungdomsmottagningen i Härnösand Länk till annan webbplats.

Logotyp: Region Västernorrland.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för, och du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

Hemsida: Bup hos 1177 Länk till annan webbplats.
Telefon: 0611-844 80

Logotyp: Region Västernorrland.

Vuxenpsykiatrins mottagning för personer över 18 år

Hemsida: Vuxenpsykiatrins mottagning hos 1177 Länk till annan webbplats.
Telefon: 0611-844 00

Logotyp: Rädda barnen.

Rädda barnen

Prata med oss på Rädda Barnen i vår verksamhet Kärleken är fri. Vi finns här för att lyssna och stötta dig genom anonym chatt eller mejl. Du kan också boka chattsamtal. Vi som svarar har kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld. Vi har öppet både dag- och kvällstid. Öppettiderna finns på nätet.

Hemsida: www.karlekenarfri.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Unga relationer.

Unga relationer

Stöd och information för dig under 20 år som blir utsatt för våld i din relation eller är den som utsätter. Eller om du är kompis till någon om utsätter/utsätts. Chatten är anonym och öppen varje kväll kl 20-22.

Hemsida: www.ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Ellencentret.

Ellencentret

Erbjuder stöd och information för dig mellan 15—25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad ”sugardejting” eller erfarenhet av att bli såld av andra. Chatten är anonym och öppen på torsdagar kl 17-19.

Hemsida: www.ellencentret.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för, eller om du är osäker på om det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält något för att få stöd.

Hemsida: www.brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Boujt.

Boujt

Värt att veta. Vi är BOUJT - Barn- och Ungdomsjour på teckenspråk! Sveriges enda barn- och ungdomsjour som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar över hela landet. Vi stöttar, peppar och syssnar. Vi erbjuder stödsamtal med utbildade syssnare. Du kan också mejla och ställa frågor i vår frågelåda. Du bestämmer om du vill få stöd på svenskt teckenspråk eller skriven svenska.

Hemsida: www.boujt.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Tris.

Tris

Tris arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuder stöd till dig som känner dig begränsad av din familj eller släkt, eller till dig som bara behöver prata med någon som förstår din situation. Jouren är öppen kl 9-17.

Hemsida: www.tris.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Novahuset.

Novahuset

Erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt våld, oavsett om övergreppet har skett online eller offline. Du är alltid välkommen att kontakta oss för stöd, oavsett vem du är.

Hemsida: www.novahuset.com Länk till annan webbplats.

Logotyp: Killfrågor.

Killfrågor

På Killfrågor kan du chatta med någon som lyssnar, stöttar och peppar. Vi tror att alla mår bra av att prata i bland. Inga funderingar är för stora eller små. Vanliga ämnen i vår chatt är kärlek, kompisar ensamhet, sex, kropp, våld, föräldrar och dataspel. Chatten är öppen måndag-torsdag och söndag varje vecka kl 19-21.

Hemsida: www.killfragor.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Storasyster.

Storasyster

Vi erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Våra stödinsatser står öppna för alla personer från 13 år och uppåt oavsett könsidentitet.

Hemsida: www.storasyster.org Länk till annan webbplats.

Logotyp: Tjejjouren Härnösand.

Tjejjouren Härnösand

Våra jourtjejer sitter i vår chatt som är öppen lördagar kl. 19.00-21.00. I vår chatt är en anonym och våra jourtjejer har tystnadsplikt, samt att de inte har någon anmälningsskyldighet.

Hemsida: rokstjejjourer.se/tjejjouren-harnosand Länk till annan webbplats.

Logotyp: Maskrosbarn.

Maskrosbarn

Är du 13-19 år gammal och har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld? Hos Maskrosbarn kan du få stöd av vuxna som vet hur det känns. Vi erbjuder kuratorsamtal online, chatt och vi har aktiviteter på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hemsida: www.maskrosbarn.org Länk till annan webbplats.

Logotyp: Koll på soc.

Koll på soc

Socialtjänsten för barn och unga.

Hemsida: kollpasoc.se Länk till annan webbplats.

Logotyp: Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans nätvandrare

Här finns personal från Svenska kyrkan lyssnar på och pratar med dig som är ungefär mellan 12 och 25 år.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/natvandrare Länk till annan webbplats.