Aktivitetsbidrag till föreningar

Bidraget ska stödja och stimulera föreningslivets arbete med barn och ungdom samt utgöra ett grundstöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Aktivitetsstödet utgår för närvarande med 5,50 kronor per deltagare i sammankomst för åldersgruppen 7-25 år. För föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år.

Bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Ansökan ska vara inne 25 augusti respektive 25 februari varje år. Aktiviteter genomförda under våren ska redovisas senast den 25 augusti och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari.

När betalas pengarna ut.
För perioden 1/1-30/6 sker utbetalning senast under september månad.
För perioden 1/7 - 31/12 sker utbetalningen senast under mars månad.

Målsättning
Bidraget ska stödja och stimulera föreningslivets arbete med barn och ungdom samt utgöra ett grundstöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.
Aktivitetsstödet utgår för närvarande med 5,50 kronor per deltagare i sammankomst för åldersgruppen
7-25 år. För föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år.

Villkor
Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-25 år (7-25). Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
Som är ledarledd och pågår i minst 60 minuter vid minst tolv tillfällen per år. Som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Bidraget beräknas utifrån föregående verksamhetsårs antal aktivitetsdeltagare.

Ansökan
Ni fyller i Er ansökan direkt via denna e-tjänst. Vill du få hjälp med din ansökan, kontakta servicecenter:

Telefon växel: 0611-34 80 00
Öppettiderna är mellan: 07:00-16:30.

Besöksadress: Servicecenter, Sambiblioteket,
Universitetsbacken 3A
Öppettiderna är mellan: 08:00-16:30.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06