Anläggningsbidrag

Bidraget avser att stödja föreningen som äger anläggning/lokal och som samhällsnämnden bedömer som angeläget för kommunen och föreningen. Bidraget ska avse ersättning för anläggningens drift och skötsel, löpande, smärre underhållsåtgärder för lokaler och inventarier, ränta på lån upptagna för lokalen samt avskrivningar på fastighet motsvarande amorteringar på samma lån.

Ansök senast den 25 februari.

Målsättning
Bidraget avser att stödja föreningen som äger anläggning/lokal och som Samhällsnämnden bedömer som angeläget för kommunen och föreningen. Bidraget ska avse ersättning för anläggningens drift och skötsel, löpande, smärre underhållsåtgärder för lokaler och inventarier, ränta på lån upptagna för lokalen samt avskrivningar på fastighet motsvarande amorteringar på samma lån.

Villkor
Bidraget grundar sig på lokalhållarens ekonomiska redovisningar för de senaste tre åren före det år ansökan inlämnas, innevarande års budget och förslag till budget och verksamhetsplan för det år ansökan avser. Om Samhällsnämnden finner det angeläget kan nämnden besluta om särskilt avtal med lokalhållare.

Ansökan
Ni fyller i Er ansökan direkt via denna e-tjänst. Vill du få hjälp med din ansökan, kontakta servicecenter:

Telefon växel: 0611-34 80 00
Öppettiderna är mellan: 07:00-16:30.

Besöksadress: Servicecenter, Sambiblioteket,
Universitetsbacken 3A
Öppettiderna är mellan: 08:00-16:30.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06