Organisationsbidrag till funktionshindrade

Bidraget avser att stödja handikappföreningar anslutna till riksorganisation.
Ansök senast den 25 februari.

Målsättning
Syftet med stödet är att stötta föreningar och personer med funktionsnedsättningar. Föreningar kan utgöra ett viktigt komplement till kommunala insatser och åtgärder.

Vad kan man få stöd till:
Föreningar kan söka bidrag till verksamheter som:

  • stödjer människor med funktionsnedsättning
  • aktiverar målgruppen
  • är ett komplement till socialtjänstens insatser

Ansökan
Ni fyller i Er ansökan direkt via denna e-tjänst.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06