Ansökan om bidrag till samlingslokal

Bidraget avser att stödja driftkostnader för samlingslokaler, som ägs av lokalföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation och som samhällsnämnden bedömer angelägen för kommunen och förening.

Ansök senast den 25 februari.

Målsättning
Bidraget avser att stödja driftkostnader för samlingslokaler, som ägs av lokalföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation och som samhällsnämnden bedömer angelägen för kommunen och förening.

Villkor
Samlingslokalen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Samlingslokalförening ska svara för att lokalen hålls i gott och driftsäkert skick. Underhållsplan på minst 3 år bör upprättas av förening som äger lokalen. Om Samhällsnämnden finner det angeläget kan nämnden besluta om särskilt avtal med lokalhållare.

Bidrag
Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal kvadratmeter lokalarea, dock högst sammanlagt 15 000 kr. Bidragets storlek fastställs årligen av samhällsnämnden.

Ansökan
Ni fyller i Er ansökan direkt via denna e-tjänst. Vill du få hjälp med din ansökan, kontakta servicecenter:

Telefon växel: 0611-34 80 00
Öppettiderna är mellan: 07:00-16:30.

Besöksadress: Servicecenter, Sambiblioteket,
Universitetsbacken 3A
Öppettiderna är mellan: 08:00-16:30.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06