Ansökan om grundbidrag till pensionärsföreningar

Lokala pensionärsorganisationer kan söka detta stöd, som bestäms utifrån antal medlemmar. Ansökan ska vara inne 25 februari.

Målsättning
De kommunala bidragen avser att stimulera de lokala pensionärsorganisationernas verksamhet samt vara en hjälp till självhjälp. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna. Medlemmarna bidrar därför själva genom att erlägga skälig medlemsavgift samt på andra sätt medverka till stödjandet av organisationens ekonomi.

Villkor
Bidrag utgår till lokalorganisation som är verksam inom Härnösands kommun och har minst tio medlemmar boende inom kommunen. Organisationen ska ha antagit stadgar och valt styrelse, haft årsmöte där verksamhets-, kassa och revisionsberättelse godkänts. Ansökan ska inges av lokal huvudorganisation.
 
Bidrag
Enligt Samhällsnämndens prövning utgår bidrag per medlem till organisation, som uppfyller kraven i villkoren. För närvarande utgår 25 kronor per medlem. Ansökan ska avse föregående kalenderår samt bestyrkas av ordförande eller vice ordförande samt en av organisationens revisorer. Riktlinjer för bidrag till föreningar Pdf, 641 kB.

Ansökan
Ni fyller i Er ansökan direkt via denna e-tjänst. Vill du få hjälp med din ansökan, kontakta servicecenter:

Telefon växel: 0611-34 80 00
Öppettiderna är mellan: 07:00-16:30.

Besöksadress: Servicecenter, Sambiblioteket,
Universitetsbacken 3A
Öppettiderna är mellan: 08:00-16:30.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06