Ansökan om hyresbidrag för föreningar

Bidraget avser att kompensera föreningar, som har egen eller hyr någon lokal, för den subventionering som ges de föreningar som hyr in sig i kommunala lokaler.

Ansök senast den 25 februari

Målsättning
Bidraget avser att kompensera föreningar, som har egen eller förhyr någon lokal på öppna marknaden, för den subventionering som ges de föreningar som hyr in sig i kommunala lokaler.

Villkor
Bidraget beräknas för närvarande med 125 kr/medlem, maximalt 4 000 kr. Hyreskontrakt ska bifogas ansökan. Bidraget avser egen förhyrd lokal inom Härnösands kommun, som används för föreningens verksamhet. Bidrag utgår ej om föreningen inte har haft aktivitet enligt bestämmelserna. Bidrag utgår ej till hyreskostnader för lokaler som förvaltas av kommunen och som är subventionerade, eller som hyres för entrébelagda arrangemang eller annan inkomstbringande verksamhet.

Ansökan
Ni fyller i er ansökan direkt via denna e-tjänst. Vill du få hjälp med din ansökan, kontakta servicecenter:

Telefon växel: 0611-34 80 00
Öppettiderna är mellan: 07:00-16:30.

Besöksadress: Servicecenter, Sambiblioteket,
Universitetsbacken 3A
Öppettiderna är mellan: 08:00-16:30.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06