Ansökan om att avsluta eller byta kurs

Meddela vilken kurs du vill avluta eller om du vill byta till en annan samt anledningen till det på blanketten.