Ansökan om studieuppehåll

Meddela tid för önskat studieuppehåll och orsaken till det.