Ansökan om inackorderingsbidrag

Du kan söka inackorderingsbidrag när du studerar vid en skola i annan kommun.