Ansökan om reducering av program

Reducering innebär att eleven inte kan få gymnasieexamen.